Nárazové a sezónní práce

Brigádnický servis

Je výhodnou posilou pro zaměstnavatele, u kterých se vyskytli nárazové nebo sezónní práce nebo práce na které není možné z hlediska efektivnosti nasadit zaměstnance do trvalého pracovního poměru.

  • Realizace  brigádníků na několik hodin denně
  • Při zvýšené práceneschopnosti interních zaměstnanců
  • V době čerpání dovolených
  • Nárazové a sezónní práce

Využitím služeb naši agentury můžete rychle a flexibilně vyřešit problémy vzniklé náhlým výpadkům kmenového zaměstnance. V průběhu krátkého času (často i do 12 hodin) Vám umíme dodat vhodné brigádníky dle vámi zadaných požadavků.

Využitím služeb brigádnického servisu, získáte vhodnou pracovní sílu nejen v oblasti výroby ale i administrativy, služeb a obchodu.

S vybranými uchazeči uzavřeme následně dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o pracovní činnosti studenta. Za odpracované hodiny Vám jednou měsíčně vystavíme fakturu na základě předem dohodnutých obchodních podmínek.